Královská kaple

Naším cílem je obnovení Královské kaple, která stávala do roku 1908 na Dominikánském nám. v Brně a v současné době je po částech rozebrána v archivech.

Co je královská kaple

Gotická královská kaple (také nazývána kaplí Panny Marie a svatého Václava, v dalším období svatého Cyrila a Metoděje) stála od konce 13. století na Dominikánském náměstí v Brně. Nacházela se v severovýchodním rohu náměstí v místech, kde nyní stojí polyfunkční dům.

Byla zbourána spolu se severovýchodním rohem náměstí v roce 1908, což bylo doprovázeno velkými protesty. Zboření královské kaple bylo součástí asanace historického jádra města.

Naštěstí byly fresky a nejdůležitější kamenné části uschovány pro budoucí obnovení kaple na vhodném místě. Poslední plán obnovení kaple z roku 2010 zahrnoval znovupostavení na střeše parkovacího domu v Panenské ulici, ale nebyl realizován.

Královská kaple

Původní místo, na kterém stála Královská kaple

Historie

Královská kaple byla založena Václavem II. jako kaple Panny Marie na tehdejším Rybném rynku 25.3.1297. Byla v blízkosti starší kaple sv. Václava, jež náležela k Alramovu dvorci. O několik dekád později, v roce 1322 věnoval kapli Jan Lucemburský královně Elišce Rejčce. Ta ji o rok později darovala cisterciáckému řádu na Starém Brně. Později byla kaple propojena s kaplí sv. Václava, čímž vznikla Královská kaple, která byla v 15. nebo 16. století zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi.

V roce 1782 byl klášter cisterciaček zrušen a budovy byly vloženy do církevního fondu. V roce 1784 zde armáda zřídila vojenský sklad a kasárna. Areál byl o více než sto let později předán do majetku města Brna, ale nadále sloužil jako sklad. V roce 1908 byla nakonec Královská kaple stržena v rámci asanace historického jádra města.

Ústřední pamatáková komise, historici a kulturní elita se zasadila o nafotografování původní kaple a uschování kamenných dílů, fresek a dalších kamenických prvků, včetně cenného interiéru a unikátní gotické klenby.

Současnost

Kamenné prvky, které byly součástí interiéru, byly z části vystaveny v křížové chodbě v Nové radnici. Větší část prvků byla uložena na více místech, např. v depozitáři Městského muzea, Mincmistrovském sklepě, či protiletadlovém krytu Denis pod Petrovem.

Poslední ze série snah o obnovu kaple byla návrh postavení kaple na střeše parkovacího domu mezi Novou radnicí a hotelem International, což nebylo realizováno z důvodu nedostatku financí. Právě nedostatek prostředků je nyním důvodem, proč město o obnově neuvažuje.

Model Královské kaple nyní můžete vidět v Mincmistrovském sklepě na Dominikánském náměstí.

Nejnovější články

Královská kaple a asanace

Královská kaple a asanace

Původně jsem se chtěl v tomto svém článku zabývat budoucností Královské kaple, nicméně o budoucnosti tohoto raně gotického unikátu není možné psát bez alespoň stručného nastínění jeho minulosti.

číst více
Královská kaple a budoucnost

Královská kaple a budoucnost

V mém posledním článku jsem se zabýval minulostí Královské kaple. Nyní bych se chtěl zaměřit na její budoucnost. Zajímavostí této stavby je to, že oproti jiným zbořeným budovám, z kterých se v lepších případech dochoval pouze portál či základy v zemi, byla Královská kaple pečlivě nafocena a rozřezána na očíslované části s tím, že se v budoucnu opět postaví.

číst více